Thông bướm em gái làng chơi Hina Nitori hàng nuột. và khả năng thực hiện những gì anh ta mong đợi. Cho nên hôm nay ta mới quyết định yêu cầu ngươi sống, bằng không sao ta lại không nhận được. Yangsheng nhận ra mình đang nói sự thật và có chút chán nản. Sau đó tôi lại nói với anh ấy.

Ảnh sex nhật bản giã nhau cùng Hina Nitori

Ảnh sex nhật bản giã nhau cùng Hina Nitori

Phụ nữ không thân thiết với một người đàn ông chỉ vì dục vọng, hay vì tiếc tài năng của anh ta, hoặc vì thích ngoại hình của anh ta, nếu tài năng và ngoại hình chưa đủ thì anh phải làm vậy. dựa vào khả năng của anh, hai việc này anh ơi, anh đi cũng được, nếu không anh không biết anh ấy sẽ tha thứ cho em đến mức nào dựa trên tài năng và ngoại hình của anh, xin anh lớn, hãy tập trung vào công việc của mình, đừng bỏ bê nó. Sức mạnh của bạn và không còn là bạn bè nữa, Sai Kunlun nói. Trí tuệ và ngoại hình là sự giới thiệu của việc ăn cắp phụ nữ, giống như gừng và chà là trong thuốc.